Tag Archives: Mysłowice

Kompromisowy ślad drogi dla S1 w wariancie H

Przedsiębiorstwa górnicze, strona społeczna, jak i sam inwestor wypowiadają się o wspólnie wypracowanym w ostatnich dniach śladzie dla drogi S1 w wariancie H – jako kompromisowym rozwiązaniu dla wskazanej inwestycji drogowej. Wariant H to niespełna siedmiokilometrowy odcinek łączący warianty A i C. Nowy wariant w najmniejszym stopniu ingeruje w kwestie eksploatacji górniczej, środowiskowe i społeczne,…

Read more